Sunt aici

"Sunt aici cu toate gândurile mele

Şi coastele pe dos nici eu nu ştiu cum

De am rătăcit atâtea nopţi fără nume fără aer

Zgomotele se aud atât de puternic în spatele pereţilor

Şi nu pot dormi - iubirea e cea mai hâtră pânză - din nou acelaşi gust de absint ... "("Absintheria din oraşul vechi") - Angela Baciumiercuri, 27 martie 2013

IN LABORATORUL UNEI CARTI - invitat ANGELA BACIUComunicat/invitatie:

Scoala Gimnaziala “Iorgu Iordan” Tecuci,
In colaborare cu
“atelierele de creatie ale poetei angela baciu”


Va invita in data de 1 aprilie, 2013, ora 13.00 la evenimentul:

    “IN LABORATORUL UNEI CARTI – ATELIER DE LECTURA SI CREATIE”

Invitat de onoare:
              D-na Angela BACIU – scriitor, publicist, manager cultural

Titlul activităţii : ”În laboratorul unei cărţi – atelier de lectură şi creaţie
Coordonator : Jalbă Ecaterina
Membri: Dimofte Andreea, Coman Laura, Constandache Paula, Călianu Marcela
Data desfăşurării: 1  aprilie 2013
Durata activităţii: 3 ore
Grupul ţintă: clasele  a V-a A, B, aVI-a A, B, C
Parteneri implicaţi: scriitoarea Angela Baciu; Biblioteca şcolară ”Iorgu Iordan”( bibl. Niculescu Adriana / administr. Vasilache Mihail)
                                                  
   Obiective :
a.       Să înţeleagă semnificaţia globală a unui mesaj ascultat;
b.      Să-şi dezvolte imaginaţia şi curiozitatea, manifestând iniţiativă în comunicare faţă de situaţiile prezentate  în textul literar ;
c.       Să-şi exteriorizeze trăirile şi sentimentele într-un mod original, participând la dialog;
d.      Să manifeste creativitate în elaborarea unui text scris pe baza unui fragment lecturat;
e.       Să lectureze fluent un text;
f.        Să-şi exprime impresiile declanşate faţă de prezentarea faptelor.

   Resurse:
a.       Umane:                    50 elevi, cadre didactice, parteneri, mass-media;
b.      Materiale:     cărţi de lectură, afiş, coli fleep-chart, markere.

   Descrierea activităţii / proiectului  concursului etc.  (succint):
a.  Activitate de deschidere: Moment liric : „Limba noastră-i o comoară” , organizat de prof. Călianu Marcela
b. Invitat poeta Angela Baciu – dezbatere: „ În laboratorul unei cărţi”
c. Prezentarea cărţii / impresii : „Vis de copil”, autor eleva Tăbăcaru Adina
  d.  .Analiza etapelor de redactare a unui text / a unei cărţi.
  e. lectura selectivă a unor fragmente de text, punct de plecare pentru redactarea unor compuneri;
                         f .Implicarea elevilor în dialog
   g.Concluzii legate de activitate.

   Rezultate:
a.       Elevii vor cunoaşte impresiile unor scriitori;
b.      Elevii vor învăţa să-şi exprime  opinia  pe marginea unui subiect de discuţie;
c.       Elevii vor  valorifica  experienţa  câştigată în urma acestei activităţi în orele de limba şi literatura română.

   Modalităţi de evaluare a activităţii:
a.       Discuţii profesor- elevi;
b.      Compuneri / eseuri / poezii / proză
c.       Redactarea unor cvintete legate de temă.
d.      Redactarea unor articole în revista şcolii şi în mass - media
   Sugestii, recomandări:

                  Director,                                    Consilier educativ,                                 
             Prof. Jalbă Ecaterina                    Prof. înv. primar Viorica Sava