Sunt aici

"Sunt aici cu toate gândurile mele

Şi coastele pe dos nici eu nu ştiu cum

De am rătăcit atâtea nopţi fără nume fără aer

Zgomotele se aud atât de puternic în spatele pereţilor

Şi nu pot dormi - iubirea e cea mai hâtră pânză - din nou acelaşi gust de absint ... "("Absintheria din oraşul vechi") - Angela Baciujoi, 24 noiembrie 2011

Colocviul "Ion Petrovici"

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TECUCI
P R O T O E R I A T E C U C I

o r g a n i z e a z ă

Colocviul anual de filosofie ,,Ion Petrovici”
ediția a VI-a
25 – 26 Noiembrie 2011


C O M U N I C Ă R I


• VINERI 25 Noiembrie, ora 17,oo – Sala de conferințe a Protoeriei

- Prof. Ionel Necula - ,,Specificul neamului românesc de la Emil Cioran la Mircea Vulcănescu”
- Prof.univ.dr. Ștefan Munteanu - ,,Nae Ionescu în memoria lui Mircea Vulcănescu”
- Prof. dr. Isabela Vasiliu Scraba -,, M. Vulcănescu în căutarea lui "hieros topos", a locului fără loc”
- Prof.dr. Adrian Michiduță - ,,Mircea Vulcănescu- metafizician și istoric al filosofiei”
- Lansare de carte - Mihai Uță: ,,Mose Maimonide” (coordonator Adrian Michiduță)


• SÂMBĂTĂ 26 Noiembrie, ora 10,oo- Sala de conferințe a Protoeriei

- Prof. Radu Vladimir - ,,Mircea Vulcănescu despre literatura unei generații. Aprecieri, opinii, controverse”
- Dr. Marius Oprea-istoric - ,,O paradigmă a securității: Nu ne răzbunați!”
- Lansare de carte – Ionel Necula: ,,Ion Petrovici. Recurențe”
- Lector univ. dr. Ion Cordoneanu - ,,Filosofia creștină la Mircea Vulcănescu”
- Decernarea Premiului ,,Ion Petrovici”
- Lansare de carte - ,,Alexandru Mironescu un mărturisitor al ortodoxiei” (coordonatori: Adrian Michiduță și Viorel Burlacu;
moderator: Viorel Burlacu)
va asteptam!