Sunt aici

"Sunt aici cu toate gândurile mele

Şi coastele pe dos nici eu nu ştiu cum

De am rătăcit atâtea nopţi fără nume fără aer

Zgomotele se aud atât de puternic în spatele pereţilor

Şi nu pot dormi - iubirea e cea mai hâtră pânză - din nou acelaşi gust de absint ... "("Absintheria din oraşul vechi") - Angela Baciuduminică, 20 februarie 2011

Dictionarul general al literaturii romane, ed.II

Academia Română – Filiala din Iaşi
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ «A. PHILIPPIDE»
Str. Codrescu nr. 2, Iaşi – 700479
Tel. /fax.: 0332.106.508
e-mail : secretariat_philippide@yahoo.com
http://www.philippide.ro/


Stimată doamnă / Stimate domnule,

După cum vă este, probabil, cunoscut, Academia Română a elaborat şi publicat, sub coordonarea acad. Eugen Simion, Dicţionarul general al literaturii române. Institutul de Filologie Română „A. Philippide” pregăteşte, împreună cu Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti, ediţia a doua, revăzută, completată şi actualizată a acestei importante lucrări. În scopul alcătuirii unor articole cât mai complete şi mai documentate, vă rugăm să ne trimiteţi informaţii privind următoarele date din activitatea dumneavoastră:
– data (ziua, luna, anul) şi locul (satul, comuna, judeţul sau oraşul, după vechea şi noua organizare administrativă) naşterii;
– numele, prenumele şi profesiunea părinţilor; numele de familie al mamei dinaintea căsătoriei;
– studiile (şcoala primară, liceul, studii universitare, alte studii), locul şi anii în care au fost făcute;
– data plecării din România;
– ţara de destinaţie, localitatea;
– locul/ locurile de muncă;
– alte date biografice (activitate profesională, socială etc.);
– locul, data şi împrejurările debutului literar (cerc literar, cenaclu, publicaţie); debutul editorial;
– cenacluri literare frecventate;
– reviste întemeiate, conduse ori la care aţi (a) colaborat;
– pseudonime;
– volume publicate (titlul, editura, locul, anul, numărul de pagini);
– lucrări literare străine traduse;
– lucrări proprii traduse în alte limbi;
– referinţe critice despre scrierile proprii (recenzii, cronici, articole, studii; vă rugăm să precizaţi autorul, titlul, publicaţia – an şi număr – sau volumul –, anul, paginile – în care au apărut aceste referinţe);
– o fotografie;
– adresa de email.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Eugen Munteanu