Sunt aici

"Sunt aici cu toate gândurile mele

Şi coastele pe dos nici eu nu ştiu cum

De am rătăcit atâtea nopţi fără nume fără aer

Zgomotele se aud atât de puternic în spatele pereţilor

Şi nu pot dormi - iubirea e cea mai hâtră pânză - din nou acelaşi gust de absint ... "("Absintheria din oraşul vechi") - Angela Baciumarți, 29 martie 2011

Festivalul "Emil Botta" 2011

CASA DE CULTURĂ „TUDOR VORNICU” ADJUD
Strada Libertăţii nr. 7,tel 0237641946,fax 0237640732,e-mail culturaadjud@yahoo.com
Nr. 17 / 14.01.2011

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE
E M I L B O T T A
EDIŢIA I
ADJUD 20 – 21 MAI 2011


REGULAMENT
În zilele de 20 - 21 mai 2011, CASA DE CULTURĂ „TUDOR VORNICU” ADJUD, organizează FESTIVALUL – CONCURS DE POEZIE „EMIL BOTTA”.
Scopul festivalului este de a încuraja creaţia literară a tinerilor.
Etapele concursului:
- popularizarea festivalului
- depunerea lucrărilor
- jurizarea
- festivitatea de premiere
- editarea volumului colectiv de poeme premiate.

Festivalul se va desfăşura pe două secţiuni:

I. Concursul de poezie „CONSTANTIN GHINIŢĂ”, în memoria poetului, care se adresează poeţilor tineri (vârsta maximă 30 de ani), care nu sunt membri ai U.S.R.
La această secţiune, cei interesaţi vor trimite un set de lucrări, până la data de 1 mai 2011, cuprinzând minim 6 şi maxim 10 texte poetice, în 5 exemplare, la un rând, font Times New Roman, dimensiuni 12, obligatoriu diacritice. Grupajul de poeme se introduce în plic format A4. În acelaşi plic A4 se va introduce un plic mic, închis, cu acelaşi motto scris pe verso. În plicul mic concurentul va pune un C.V. care va cuprinde:
a) motto-ul pus pe plicul mic şi pe grupajul de poezii
b) nume, prenume
c) data şi locul naşterii
d) studii
e) o fotografie tip buletin
f) activitate literară, dacă au!(unde au mai publicat,dacă au primit premii
literare etc.)
În ziua de 20 mai 2011, sub genericul „CONSTANTIN GHINIŢĂ – MONAHUL POEZIEI VRÂNCENE”, vor fi decernate premiile autorilor desemnaţi pe locurile I, II şi III la concurs.
Premiile constau în bani, diplome şi tipărirea poeziilor în volumul colectiv, editat de organizatori, care va fi lansat în cadrul manifestării: ”SĂPTĂMÂNA CULTURII VRÂNCENE” – EDIŢIA a II – a – 2011.

II. Concursul de creaţie „EMIL BOTTA”. La această secţiune pot participa scriitorii cu vârstă de până la 40 de ani care au debutat în volum în perioada 1.01.2010 – 30.03.2011, la orice editură (condiţie unică – I.S.B.N.).
Cei interesaţi vor trimite până la data de 1 mai 2011, într-un plic A4 volumul de debut în 2 exemplare, căruia îi vor ataşa un C.V.
În ziua de 21 mai 2011, sub genericul „EMIL BOTTA – UN DOR FĂRĂ SAŢIU” vor fi decernate premiile laureaţilor, premiul I, II, III, diplome.
Lucrările la cele două secţiuni vor fi trimise pe adresa: Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud, str. Libertăţii, nr. 7, cod poştal 625100
Cheltuielile de deplasare până la Adjud vor fi suportate de autori, iar cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de organizatori.
Laureaţii şi invitaţii vor fi anunţaţi în timp util, telefonic sau prin e-mail.

Alte detalii: - prof. ION CATANĂ – COORDONATOR PROIECT - 0744891319
- prof. SPIRESCU PAUL – SCRIITOR – 0723719439.

DIRECTOR,
PROF. ION CATANĂ
mult succes!